Thursday, June 23, 2011

Lagenda Alam Melayu - Nenek Kebayan oleh Aisyah


      Nenek Kebayan adalah seorand perempuan yang tua. Dia mempunyai kuasa ajaib seperti menjalma dan lenyap daripada suatu tempat ke tempat yang lain. Dia di dalam banyak lagenda melayu seperti 'Puteri Gunung Ledang' dan 'Batu Belah Batu Bertangkup'. Di dalam lagenda 'Puteri Gunung Ledang', dia adalah orang yang menjelma di Gunung Ledang dan menunjuk Sultan Melaka sebatang jalan ke puncak gunung itu. Di dalam lagenda ' Batu Belah Batu Bertangkup, dia adalah orang yang menolong Melur dan adiknya apabila ibu mereka telah 'dimakan' oleh batu tersebut.

Daripada,

A collection of Malaysian Folktales
http://en.wikipedia.org/wiki/Puteri_Gunong_Ledang_(film)
http://nenek-kebayan.livejournal.com/

No comments:

Post a Comment