Tuesday, August 2, 2011

Minggu Ujian (Week 9)

Imbuhan  - 10 soalan
Prosedur close - 10 soalan
Kefahaman subjktif - 5 soalan
Kosa Kata - 3 soalan (frasa- berikan )

No comments:

Post a Comment