Thursday, February 17, 2011

Pengumuman

Sila bawa semua ini pada hari Selasa 22 Februari!!!!

Bawa fail Melayu (Daripada 2010)

Bawa $5 untuk tiket GPA

Bawa kertas ujian (Yang telah ditandatangan)

Bawa kertas peribahasa. (Dibuat pembetulan)

BLEHBLEHBLEH :D

No comments:

Post a Comment