Thursday, February 10, 2011

Ujian Class 1 (Rabu,17 Februari 2011)

- Prosedur Cloze
- Peribahasa
- Kefahaman Subjektif
- Makna Frasa
- Bina Ayat

BLEHBLEHBLEH :D

No comments:

Post a Comment